6 Nisan 2013 Cumartesi

C Sharp Konsol Uygulamlar Otobus Otomasyon Sistemi YapımıKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Konsol Uygulamalar Otobüs Otomasyon Sistemi Yapma

UYGULAMAYI İNDİR

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_Otobus_Otomasyon
{
  class Otobus_Otomasyon
  {
    static string[] yolcu = new string[34];
    

    static void Main(string[] args)
    {
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White;

      for (int i = 0; i < yolcu.Length; i++)
   {
        yolcu[i] = null;
   }


      string devamEt = "",devam;
      string yeniYolcu="";


      while (devamEt!="1")
      {
        while (true)
        {
          Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White;
          Console.WriteLine( "\nÇıkmak için       =>1"+
                    "\nDevam için        =>2"+
                    "\nButun yolcu listesi için =>3"+
                    "\nBoş koltuk listesi için =>4");

          devam = Console.ReadLine();


          if (devam == "1")
          {
            devamEt = "1";
            break;
          }
          else if (devam == "2")
          {
            devamEt = "";
            break;
          }
          else if (devam == "3")
            bosKoltukListele();
          else if (devam == "4")
            butunKoltuklarıListele();
        }


        if (devamEt != "1")
        {
          bool isimYenidenAl = true;
          while (isimYenidenAl)
          {
            yeniYolcu = isim();


            if (isimUygunMU(yeniYolcu))
              isimYenidenAl = false;
            else
              Console.WriteLine("\nİsminiz harflerden oluşmalı...\n");

          }

          Console.WriteLine("Kaç numaralı koltugu istiyosunuz? <=");
          int istenilenKoltuk = Convert.ToInt16(Console.ReadLine()) - 1;
          bool koltukUygun = false;


          if (koltukBosMu(istenilenKoltuk))
          {
            Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
            Console.WriteLine((istenilenKoltuk + 1) + " numaralı koltugu " + yeniYolcu + " satın almıstır");
            yolcu[istenilenKoltuk] = yeniYolcu;
          }
          else


            while (!koltukUygun)
            {
              Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
              Console.WriteLine("\nİstemis oldugunuz koltuk dolu\n" );
              Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White;
              Console.WriteLine("\nBos koltukları listelemek icin   =>1"+
                       "\nbutun koltukları listelemek için  =>2");
              string secim = Console.ReadLine();


              if (secim == "1")
                bosKoltukListele();
              else if (secim == "2")
                butunKoltuklarıListele();              while (true)
              {
                Console.WriteLine("\nBoş bir koltuk seçiniz \t: ");
                istenilenKoltuk = Convert.ToInt16(Console.ReadLine())-1;
                if (koltukBosMu(istenilenKoltuk))
                {
                  koltukUygun = true;
                  break;
                }
              }
              Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;

              Console.WriteLine((istenilenKoltuk + 1) + " numaralı koltugu " + yeniYolcu + " satın almıstır");
              yolcu[istenilenKoltuk] = yeniYolcu;
              
            }
        }

      }
    }

    static void baslik()
    {
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.DarkGreen;

      Console.WriteLine("\n\t\tKoltuk No:\tYolcu:\t\tKoltuk No:\tYolcu:");

      Console.WriteLine("\t\t---------\t------\t\t---------\t------");

    }

    static string isim() 
    {
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White;

      Console.WriteLine("Adınız ve soyadinizi giriniz\t: ");

      return Console.ReadLine();
    }

    static bool isimUygunMU(string adSoyad)
    { 
      bool durum = true;


      for (int i = 0; i < adSoyad.Length; i++)
   {
        if (!(char.IsLetter(adSoyad[i]) || adSoyad[i] == ' '))
        {
          durum = false;
          break;
        }
     }

      return durum;
    }

    static bool koltukBosMu(int koltukNo)
    {
      if (yolcu[koltukNo] == null)

        return true;

      else 

 return false;
    }
    static void bosKoltukListele()
    {
      baslik();


      for (int i = 0; i < yolcu.Length; i+=2)
      {
        if (yolcu[i] == null)
        {
          Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
          Console.Write("\t\t  " + (i + 1) + "." + "\t\tBOŞ" + "\t\t");
        }
        else
        {
          Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
          Console.Write("\t\t  " + (i + 1) + "." + "\t\tDOLU" + "\t\t");
        }
        if (yolcu[i + 1] == null)
        {
          Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
          Console.Write((i + 2) + "." + "\t\tBOŞ");
        }
        else
        {
          Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
          Console.Write((i + 2) + "." + "\t\tDOLU" );
        }


        Console.WriteLine("");
      }

      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White;
    }

    static void butunKoltuklarıListele()
    {
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White;

      baslik();

      for (int i = 0; i < yolcu.Length; i+=2)
      {
        if (yolcu[i] == null)
        {
          Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
          Console.Write("\t\t  " + (i + 1) + "." + "\t\tBOŞ" + "\t\t");
        }
        else
        {
          Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
          Console.Write("\t\t  " + (i + 1) + "." + "\t\t" + yolcu[i] + "\t" );
        }
        if (yolcu[i + 1] == null)
        {
          Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
          Console.Write((i + 2) + "." + "\t\tBOŞ");
        }
        else
        {
          Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
          Console.Write((i + 2) + "." + "\t\t" + yolcu[i+1] );
        }
        Console.WriteLine("");
      }
    }
  }
}UYGULAMAYI İNDİR

1 yorum :

 1. Bu da benimki

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  using System.Text;

  namespace ötöbüs
  {
  class Program
  {
  static void Main(string[] args)
  {
  enbas:
  string[] yolcular = { "BOŞ", "BOŞ", "BOŞ", "BOŞ", "BOŞ", "BOŞ", "BOŞ", "BOŞ", "BOŞ", "BOŞ" };

  baslangıc:
  sbyte secim, secimm,dongu=1;
  Console.WriteLine("Numara\tYolcu İsim\n______\t__________");
  foreach (string yolcu in yolcular)
  {
  if (yolcu == "BOŞ")
  {
  Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Yellow;
  Console.WriteLine(" {0} \t{1}", dongu, yolcu);
  dongu++;

  }
  else
  {
  Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
  Console.WriteLine(" {0} \t{1}", dongu, yolcu);
  dongu++;
  }
  }
  Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White;
  Console.WriteLine("\nİşlemler\n 1. Yolcu ekle\n 2. Yolcu sil\n 3. Yolcuların hepsini sil");
  Console.Write("Seçiminizi giriniz [1,2,3] : ");
  secim = sbyte.Parse(Console.ReadLine());
  switch (secim)
  {
  case 1:
  Console.Write("Kaçıncı sıraya yolcu ekleyeceksimiz : ");
  Console.ForegroundColor=ConsoleColor.Red;
  secimm=sbyte.Parse(Console.ReadLine());
  secimm--;
  Console.ForegroundColor=ConsoleColor.White;
  Console.Write("Yolcunun ismini giriniz : ");
  Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
  yolcular[secimm] = Console.ReadLine();
  Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White;
  Console.WriteLine("Ana menüye dönmek için ENTER'e basınız ...");
  Console.ReadLine();
  Console.Clear();
  goto baslangıc;
  break;
  case 2:
  Console.Write("Kaçıncı sıradaki yolcuyu kaldıracaksınız : ");
  Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
  secimm = sbyte.Parse(Console.ReadLine());
  secimm--;
  Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White;
  yolcular[secimm] = "BOŞ";
  Console.WriteLine("Ana menüye dönmek için ENTER'e basınız ...");
  Console.ReadLine();
  Console.Clear();
  goto baslangıc;
  break;
  case 3:
  Console.WriteLine("Tüm kayıtlar silinmiştir ...");
  Console.WriteLine("Ana menüye dönmek için ENTER'e basınız ...");
  Console.ReadLine();
  Console.Clear();
  goto enbas;
  break;
  default:
  Console.WriteLine("Seçiminiz yanlıştır tekrar deneyiniz ...");
  Console.WriteLine("Ana menüye dönmek için ENTER'e basınız ...");
  Console.ReadLine();
  Console.Clear();
  goto baslangıc;
  break;


  }

  }
  }
  }

  YanıtlayınSil